AOMSIN-ELECTRONIC.COM

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
ยุพิน ฉิมแป้น
031-0-04447-2
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
ยุพิน ฉิมแป้น
095-0-21952-7
ออมทรัพย์